Kesembuhan “Budaya Masyarakat”
28 May 2016
Budaya Kesembuhan; “Disuwuk”
28 May 2016
Show all

Kebon Rejo, Aku Pamit!

Kurang luwih sangang minggu itungan masehi

Aku lan kanca – kanca kenal Kebon Rejo

Desa tengah sawah, pinggiran kota Mblora

Desa rejo, sugih sawah lan raja kaya

Kurang luwih sangang minggu itungan masehi

Aku lan kanca – kanca bebrayan ing Kebon Rejo

Masyarakat luhur budi, ngerti unggah ungguh lan becik marang tamu

Masyarakat pethel sembayang lan pethel merdamel

 

Kurang luwih sangang minggu itungan masehi

Aku lan kanca – kanca dolanan ing Kebon Rejo

Ngerti kethoprak, barongan lan jedoran

Ngerti warung kopi, golek walang lan golek damen

 

Kurang luwih sangang minggu itungan masehi

Aku lan kanca – kanca sinau ing Kebon Rejo

Diwulang nerima legawa ikhlas paringe Allah

Diwulang sumeleh pasrah iman marang Allah

Kurang luwih sangang minggu itungan masehi

Aku lan kanca – kanca merdamel ing Kebon Rejo

Melu ngrasake panas e rina, bleduk, lan krikil lemah kapur

Melu ngrasake tata negara Kebo Rejo lan Puskesmas Banjar Rejo

Sumedhot rasa, grentes ing jiwa.

Aku pamit Kebon Rejo

Nyuwun sewu, titip bayi, balita, ibu hamil lan lansia

Ayo, ayo, diuri – uri posyandune lan didukung kadere

 

Sumedhot rasa, grentes ing jiwa.

Aku pamit Kebon Rejo

Njaluk tulung, aja nesu, anyel lan lali karo aku

Manga, mangga, diopeni lan dijaga pasedulurane

Sumedhot rasa, grentes ing jiwa.

Aku pamit Kebon Rejo

Atur agunge panuwun, katresnan, lan rasa paseduluran

Maturnuwun, maturnuwun, lemah teles, gusti Allah sing mbales

 

Sumedhot rasa, grentes ing jiwa.

Aku pamit Kebon Rejo

Nyuwun agunging samudra pangaksami, rasa lega, lan ikhlas

Punten, punten, kupat bumbu santen, ana lepat nyuwun pangapunten

 

Sumedhot rasa, grentes ing jiwa

Aku pamit Kebon Rejo

Tak titipke kowe marang gusti, sing ora bakal ilang panitipane

Aku pamit, aku pamit, adum slamet sakkabehe

 

 

Pruntusan, 23 Agustus 2015

Ns. Tulus Prasetyo

*Geguritan ini dibuat sebagai sambung rasa untuk semua masyarakat Kebon Rejo, Banjar Rejo, Blora, Jawa Tengah, atas bantuan, kekeluargaan, dan semua ilmu hidup selama kami belajar tentang kesembuhan dan kemasyarakatan kurang lebih dua bulan di desa tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *