Terapi bekam tanduk, salah satu macam bekam zaman dahulu.